Op 26-01-2018 werden in Herinneringscentrum Kamp Westerbork gepresenteerd het boek De 102.000 Namen en De Namen van kunstenaar Bart Domburg. 

‘k Stond erbij en keek ernaar.
Sjouke B. Dekker