De kunstveiling

De kunstveiling, georganiseerd door de Stichting Struikelstenen Assen, werd gehouden op zaterdag 17 mei in de Buningzaal van warenhuis Vanderveen. Het doel was geld op te halen voor de aanschaf van nieuwe struikelstenen. De kunstwerken werden hiervoor belangenloos beschikbaar gesteld door 46 kunstenaars, die een relatie met Assen hebben.

De belangstelling van potentiële kopers was groot. Onder de inspirerende leiding van veilingmeester Harry Tupan en met de controlerende rol van notaris Jan Foppo De Jong Posthumus, werden de 63 kunstwerken ter veiling aangeboden. Vrijwilligers van de stichting leverden daarbij belangrijke ondersteuning.


Met deze veiling heeft de stichting een netto opbrengst kunnen realiseren van € 15.607,-. Hiermee kunnen 130 nieuwe struikelstenen worden bekostigd.
Namens het bestuur van de stichting spreek ik mijn HARTELIJKE DANK uit aan allen die aan dit mooie resultaat, in welke vorm dan ook, een bijdrage hebben geleverd!

ozio_gallery_jgallery