Ondertekening convenant met de gemeente Assen

Op maandag 13 februari 2012 is het convenant met de gemeente Assen ondertekend.
Een aantal belangrijke rechten en plichten zijn met wethouder Maurice Hoogeveen en voorzitter Marjory Visser vastgelegd.
Enkele voorbeelden.

De gemeente:
- zorgt voor de technische voorbereidingen bij het leggen van de stenen
- stelt het gebruik van raadzaal en expositieruimte beschikbaar
- geeft toestemming voor het leggen van de stenen in de openbare ruimte
- stelt materiaal beschikbaar en legt de stenen ook zelf
- is eigenaar van de stenen na plaatsing in de openbare ruimte

De stichting:
- zorgt voor de communicatie met de bewoners van de aanliggende panden over het voornemen tot aanbrengen van de struikelstenen
- zorgt voor de communicatie met nabestaanden, sponsoren, omwonenden, burgers van Assen en de gemeente Assen
- zorgt voor gegevensbeheer en administratie van te herdenken slachtoffers en plaats van de stenen
- zorgt voor overdracht van het dossier naar het Drents Archief na opheffing van de stichting

Ondertekening

Ondertekening