Ontmoeting bij een bijna vergeten huis

Nu anderen nog verder

 

van huis tot huis

 

zich langzaam toehoorden

 

stond ik voorzichtig achteraf

 

alleen toen ze mij vroeg

 

waartoe zo velen

 

hier staan bleven en vertelden.

 

 

 

 

Antwoordend bleek niet haar sluier

 

en lang gewaad bedekt

 

niet haar ontroering

 

niet haar gezicht.

 

In mooi Nederlands

 

verstond ik haar

 

en bleef vergaand achter

 

nu bleek dat deze moslimvrouw

 

ontdaan begreep

 

en haar kind dit naast haar vertelde

 

staande

 

waar namen uitgesproken

 

waar stilte bleek voorwaar

 

naast drie struikelstenen

 

die voor haar ogen bogen