Homoseksuelen

Er zijn  diverse bronnen geraadpleegd, o.a. het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Het blijkt dat er in Nederland geen homoseksuelen om hun geaardheid zijn vervolgd. Hier zullen dus geen namen worden vermeld.