STEUN ONS ALSTUBLIEFT


Er zijn in Assen vele slachtoffers van het nazibewind te betreuren. We tellen ongeveer 450 mensen en het streven is dat ieder slachtoffer een struikelsteen op naam krijgt. Dat kost veel geld en we hopen danook dat u ons financieel wilt steunen. Dit hoeft niet met grote bedragen maar kan uiteraard ook in het klein. Als u € 10,- wilt geven is dat net zo welkom. Een steen met messing plaatje en inscriptie kost momenteel € 120,-

Wij zijn u hiervoor zeer erkentelijk!

Indien u een donatie wilt doen via een bank, dan dient u de volgende Rabobank bankrekening te gebruiken: IBAN nummer - NL 80 RABO 0159 566 525

Als u buiten Europa geld stort dan dient u ook het BIC nummer te vermelden: BIC nummer - RABONL2U
Sommige banken hebben geen BIC, maar noemen dit een SWIFT adres

Graag vermelden: ten name van Project Struikelstenen Assen
en uw naam en adres

Wilt u ons alstublieft geen buitenlandse bankcheques sturen, het verzilveren hiervan kost namelijk (te) veel geld.

****** 

If you want to make a donation from your bankaccount outside Europe, please use the following Rabobank numbers:
IBAN number - NL 80 RABO 0159 566 525
BIC number - RABONL2U
to: Project Struikelstenen Assen
Please mention your name and address as well

Some banks don't use a BIC, but a SWIFT address

IBAN means International Bank Account Number and BIC = Bank Identifier Code

Please don't send us bankcheques, it will cost too much money to convert this into cash.


Thank you!

steunons
Onze stichting is sinds 13-12-2010 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Hierdoor zijn de giften van particulieren en/of bedrijven aftrekbaar van de inkomstenbelasting c.q. vennootschapsbelasting.
Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60,-
Wat u meer heeft betaald dan dit drempelbedrag, mag u dus aftrekken.

Bijvoorbeeld: u heeft twee stenen geadopteerd waarvoor u totaal €240,- heeft betaald.
De drempel is € 60,-. U mag dus aftrekken van uw inkomstenbelasting: € 240 - € 60 = € 180,- 
Heeft u vijf stenen betaald dan wordt dit € 600 - € 60 = € 540,- . Etc.
U mag maximaal 10% van uw drempelinkomen aftrekken. 

Wilt u meer weten, klik dan hier.