De stichting als verbindende schakel

De stichting is gehouden aan de voorschriften en leveringsvoorwaarden van de maker van de steen, de kunstenaar Gunter Demnig. Dit betekent dat de heer Demnig bepaalt welke en hoe de gegevens in het messingplaatje worden geprint. De verantwoordelijkheid van de stichting is de persoonlijke gegevens van de slachtoffers aan te leveren. Hiervoor wordt door de stichting bronnenonderzoek gedaan en verricht het HCK Westerbork hierop de laatste controle. De stichting is voor de levering van de stenen afhankelijk van de organisatie van Gunter Demnig (zie www.stolpersteine.com).
De stichting heeft geen invloed op de kwaliteit van de steen en de keuze voor het lettertype. 

De Stolpersteine-organisatie bepaalt of het verzoek tot levering in de door de stichting gewenste periode, kan worden gehonoreerd. Betaling van de stenen vindt na levering plaats. Indien er door de organisatie fouten in de print zijn gemaakt dan worden deze kosteloos gecorrigeerd of de steen wordt gratis vervangen. In dit hele proces treedt de stichting dus op als intermediair.

De gemeente bepaalt, op aanwijzing van de stichting, de plaats waar de stenen komen te liggen. Soms worden hiervoor kadastrale kaarten geraadpleegd, bijvoorbeeld wanneer de huizen zijn afgebroken of straten zijn verdwenen. De eerste en laatste steenlegging wordt gedaan door de kunstenaar Gunter Demnig, de overige steenleggingen door de gemeente. Hiertoe is een convenant afgesloten met de gemeente. De stenen worden gelegd in de openbare ruimte. Mocht er diefstal van de stenen plaatsvinden dan zal de stichting trachten deze uit eigen middelen te vervangen en te financieren. Van verzekering van de stenen is afgezien in verband met de te hoge kosten.

De stichting beoogt minimaal 1 steenlegging per kalenderjaar te realiseren. Dit is afhankelijk van de financiële situatie en de levering van de stenen door de kunstenaar.

De Jaarverslagen en de Jaarrekeningen zijn te vinden onder jaarverslagen op deze site.
De samenstelling van het bestuur is gebaseerd op kennis, ervaring en affiniteit met de doelstelling van de stichting en het projectmatig werken, met budget-verantwoordelijkheid en met relaties in het onderwijsveld.
De bestuursleden zijn allen vrijwilligers. Voor de samenstelling en posities, zie de rubriek wie zijn wij. Voor het onderhoud en beheer van de website, maakt de stichting gebruik van de diensten van een ervaren webmaster, tevens vrijwilliger.
Wat het beloningsbeleid betreft: alleen de werkelijk gemaakte kosten t.b.v. de doelstelling van de stichting worden vergoed. 
De accountant maakt jaarlijks de jaarrekening op en het VSBfonds beoordeelt de meerjarige begroting en een tussentijds (in 2013) resultatenoverzicht.
Het educatieve deelproject, waarvoor het VSBfonds ons financieel heeft ondersteund, is begin 2017 administratief afgesloten.

Over de steenleggingen en andere ontwikkelingen wordt gecommuniceerd middels een digitale nieuwsbrief die op verzoek aan belangstellenden wordt toegestuurd en te vinden is op deze site onder nieuwsbrief.
De huidige bewoners van de panden, waar de stenen in het trottoir komen te liggen, worden persoonlijk geïnformeerd.

De stichting neemt deel aan het landelijk overleg van organisaties/projectgroepen die struikelstenen (gaan) leggen in Nederland.

juli 2017