Wie zijn wij

Wij zijn als vrijwilligers geraakt door het indrukwekkende project van Gunter Demnig. De persoonlijke aandacht die elk slachtoffer krijgt met een subtiel gebaar als een struikelsteen spreekt ons erg aan. Er zijn in Assen vele slachtoffers van het nazibewind te betreuren. Dat zijn met name de Joodse mensen en de verzetsstrijders; een kleinere groep betreft de Jehovah’s Getuigen en de homoseksuelen. Roma en Sinti zijn gedurende de oorlogsjaren niet in Assen gevestigd geweest.

In december 2010 is de Stichting Struikelstenen Assen opgericht. De oprichters zijn Martin Hiemink, Aly Hoekman, Marjory Visser en Yolande Vos. Yolande Vos heeft het initiatief genomen tot o.a. de samenstelling van het bestuur. Kort daarna kwam Henny Többen het team versterken. Yolande Vos en Martin Hiemink zijn inmiddels teruggetreden. Connie Vanderveen is vervolgens toegetreden als algemeen bestuurslid. 
Het verlies was groot door het plotseling overlijden van Aly Hoekman en van Connie Vanderveen. Connie overleed na een kort ziekbed.
Het team is inmiddels uitgebreid met Jannie Tonkes en Michiel Gerding.

Met ons vieren trachten we de struikelsteenleggingen tot een goed einde te brengen en uiterlijk in 2020 voor alle slachtoffers een struikelsteen te realiseren, o.a. samen met de Asser schooljeugd.

 

 

 

Michiel Gerding

secretaris

Marjory Visser

voorzitter

Jannie Tonkes

penningmeester

 Henny Többen

algemeen bestuurslid

 

 

 

Webmaster: Arjan Koops